El Consell de Ciutat analitza les mesures socials, econòmiques i fiscals contra la Covid-19 i el pla d'habitatge

El Consell de Ciutat es va reunir el dimarts 4 de maig en sessió ordinària per vídeo conferència, després que durant l'any 2020, no es van poder celebrar les trobades habituals per culpa de les restriccions imposades per la pandèmia. El Consell és un òrgan consultiu, de participació i diàleg a la ciutat que  contribueix a crear un espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i dels poders públics, facilitant que s'apropi la gestió municipal als veïns i veïnes de Cornellà. Està format per un grup de persones escollides de forma diversa, per tal de  garantir la màxima pluralitat i sensibilitat social.

En aquesta primera sessió ordinària de 2021, l'ordre del dia comprenia assumptes com una explicació del nou pla d'Habitatge (2020-2030) aprovat pel Ple Municipal fa uns mesos, a partir del document Anàlisi realitzat sobre les necessitats d’habitatges de la població de Cornellà de Llobregat, i l’interès de l’Ajuntament de donar solucions a totes les casuístiques que sigui possible mitjançant la construcció d’habitatges de protecció oficial, així com de diferents accions de renovació, rehabilitació i recuperació urbana.

Un segon tema destacat va ser el Nou Pla de Mesures Socials, Econòmiques i Fiscals per a l’any 2021 destinades a fer front als efectes que la pandèmia de Covid-19 ha tingut sobre la ciutat de Cornellà. Les propostes que conté s'han de traduir en prop de 6.000.000 d’euros dirigits a pal·liar les conseqüències de la pandèmia.

Més tard, en el torn de paraules, diversos representants de les entitats i la ciutadania van abordar diferents qüestions, com el programa Cornellà Valors, i el seu impacte en la promoció de valors a la ciutadania, la repercussió i paper a la ciutat del Consell de la Dona amb motiu dels 25 anys d'existència, així com les inquietuds d'alguns membres per donar resposta a la situació actual de les persones més necessitades al municipi.

entre d'altres.

El contingut de l'ordre del dia de les sessions del Consell de Ciutat i les actes de les sessions, un cop transcrites i aprovades, el podeu consultar a la web de Govern Obert.