La promoció d'habitatge de protecció de l'avinguda República Argentina guanya un premi FAD

La promoció d'habitatge de protecció de l'avinguda República Argentina guanya un premi FAD
Foto: AMB

La promoció d'habitatges amb protecció oficial situada a l'avinguda de la República Argentina 21 de Cornellà, i que ha estat dissenyada per l'estudi Peris + Toral Arquitectes, ha guanyat el premi FAD d'opinió en la categoria d'Arquitectura organitzat per l'ArquinFADA més, l'edifici també ha estat finalista en les categories de Direcció de l'execució de l'obra i Innovació en la construcció a la 18a edició dels premis Catalunya Construcció del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

Aquesta promoció, situada on va ser l'antic cinema Pisa, encara està en construcció, i ha estat impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a través de l'IMPSOL. El sorteig dels habitatges destinats a protecció oficial es va realitzar l'octubre de 2020.

L'edifici "Pisa" consta de 85 habitatges amb protecció oficial, dels quals 67 són de 3 dormitoris i 18 de dos dormitoris. La planta baixa s'ha destinat a un equipament de més de 1.000 m2 repartits en dues plantes i un local comercial de 557 m2. El disseny de la promoció ha volgut subratllar la innovació en el procés constructiu, la sostenibilitat de l'edifici finalitzat i la inclusivitat dels habitatges. A banda d'aquests tres eixos principals, la promoció de l'IMPSOL també pretén una integració paisatgística que millora la qualitat urbana de la zona.

Els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, coneguts usualment com a Premis FAD, els concedeix l'associació ArquinFAD del Foment de les Arts i del Disseny (FAD) des de l'any 1958.

 

Promoció PISA CORNELLÀ (AMB)