Més de 2.100 atencions durant el primer semestre dins dels serveis de formació i d'inserció laboral

Més de 2.100 atencions durant el primer semestre dins dels serveis de formació i d'inserció laboral
Acompanyar la recerca de feina.

L'Ajuntament de Cornellà continua fent un important esforç per potenciar les polítiques d'inserció i facilitar que les persones aturades de la ciutat o en situació vulnerable tinguin l'oportunitat d'entrar en el mercat laboral. Durant el primer semestre de 2021, el departamet de Polítiques d'Ocupació ha realitat un total de 2.155 atencions en el marc del conjunt de projectes que gestiona, incloent entrevistes d'acollida, tutories, canalitzacions cap a algun dels plans i ofertes de què disposa l'administració municipal, etc.

A la Borsa de Treball s'ha atès a un total de 782 persones, de les quals es pot caracteritzar que majoritàriament eren dones (el 57% del total), un 34,3% eren majors de 45 anys i un 24% menors de 25 anys. En accions formatives, han estat inscrites 73 persones. En aquest primer semestre, també s'han gestionat 181 ofertes des del Servei d'Intermediació, per a la cobertura d'un total de 352 llocs de feina, i 35 persones han estat contractades en el marc del programa 30Plus, d'ajuts a la contractació. Així mateix, s'han prospectat unes 2.000 empreses, i durant el 2021 ja s'han executat 7 projectes d'acompanyament a la inserció laboral.

La Borsa de Treball funciona ara via web, mitjançant registre, per evitar haver de desplaçar-se al departament de Treball per consultar les ofertes, i des del mes de juliol s'han tornat a activar les sessions del Club de Feina, ara amb reserva prèvia.

Més de 100 contractacions en el marc dels plans d'ocupació

L'Ajuntament també porta a terme uns plans d'ocupació municipals, amb l'objectiu de contractar durant l'any 2021 a 155 persones de diferents perfils professionals, que es trobin en situació de vulnerabilitat social. Tenen una durada d'entre 9 i 12 mesos -depenent de la plaça i de la convocatòria- amb el 75% de la jornada laboral. Fins ara ja s'han realitzat 100 d'aquestes contractacions: peons de manteniment, agents cívics, auxiliars administratius, conserges.... dels quals el 72% eren dones i el 28% homes. A principis de mes s'ha tancat la segona convocatòria.