Innovació amb sentit social

Aquesta setmana vaig ser al Citilab, per presentar un acord de col·laboració entre l’empresa informàtica IBM, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el mateix Citilab amb l’objectiu d’experimentar amb noves tecnologies que promoguin la transformació digital de la ciutat. IBM disposa d’una important plataforma tecnològica, l’AMB té la capacitat de traslladar aquests avenços a totes les ciutats que en formen part, i el Citilab és l’espai ideal per experimentar-ho. Perquè sempre ha estat en l’ADN del Citilab aquesta voluntat de provar coses noves, d’acollir idees transformadores, de ser un entorn de prova de tots aquells elements que vinculin innovació tecnològica i ciutadania. És la seva manera de funcionar, treballar sobre una idea i mirar d’aplicar-la a la millora social, a què tots aquests “invents” signifiquin canvis positius per al dia a dia de les persones.

Fa una dècada parlàvem de l’escletxa digital que separava persones d’una certa edat dels últims avenços, i avui ja estem parlant de ciutats intel·ligents. Realment, aquesta transformació ha estat tant significativa com altres revolucions socials, i especialment ràpida; no sabem de què estarem parlant d’aquí a una dècada, i per això val la pena acompanyar tots aquests esforços amb aquest plantejament: la tecnologia arriba a ser un bé social si l’apliquem al benestar de les persones, i si la podem fer arribar a tothom en igualtat de condicions.