"La fàbrica de records"

La programació de Concèntrica té una darrera cita avui divendres amb un documental que de ben segur despertarà intensos records en molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, "La fàbrica de records", centrat en imatges, testimonis i documents al voltant de la Siemens, una de les empreses que ha marcat la història industrial de Cornellà. És un projecte que reuneix aquest passat amb el futur de les generacions que participen en la seva elaboració i en deixar un testimoni audiovisual de la nostra història.