La tecnologia al servei de la seguretat

Aquests darrers dies s’ha celebrat a Barcelona una nova edició de l’Smart City Expo World Congress. Vaig tenir l’oportunitat d’assistir i parlar de seguretat, de la importància de dotar a les ciutats d’eines que reforcin la percepció de seguretat, i que això sigui, a la vegada, un element i un revulsiu per la dignificació de les ciutats i les persones que hi viuen en elles. Perquè això, també és progrés.

Per a mi és prioritari que la ciutadania tingui aquesta percepció de seguretat. Que les dones que es desplacen cada dia per la ciutat no mirin enrere, que tinguin en la seva ciutat un adequat clima de confiança. I això s’aconsegueix amb fortes estructures de cohesió, programes sòlids i, com no, desenvolupant tecnologies que ens permetin reforçar les polítiques públiques.

Això suposa invertir en recursos humans i alhora en recursos tecnològics, i això és el que fem a Cornellà: hem doblat el nombre d’efectius policials de la Guàrdia Urbana, hem creat la figura dels Serenos per reforçar la vigilància nocturna, hem augmentat la il·luminació a grans avingudes, i també a zones on hi havia àrees fosques; hem treballat perquè l’espai públic no es degradi i, això, sens dubte, augmenta la percepció de seguretat i evita delictes.

I en aquest conjunt de mesures,  les tecnològiques multipliquen les actuacions sobre el carrer. La creació de l’App de seguretat fa ara  prop de10 anys a la ciutat, com a iniciativa pionera a tot l’estat espanyol, i amb la qual es permet la comunicació immediata amb la Guàrdia Urbana i l’activació de protocols d’actuació; ens han demostrat que són fonamentals per actuar amb contundència i prevenir delictes de tot tipus, i fonamentalment, els que tenen a veure amb la integritat física de les persones.

Des que es va posar en marxa, un total de 13 municipis, ja s’han sumat a aquesta iniciativa que per al ciutadà és totalment gratuïta i que sens dubte generarà sinèrgies positives. La transformació de les ciutats en Smart Cities requereix una participació activa de les institucions públiques, els ciutadans i empreses. La col·laboració, el diàleg i la suma de sinèrgies entre municipis permet avançar amb garanties.

Podeu veure en aquest enllaç una notícia sobre el tema