Pisos per a lloguer social

Durant aquests darrers mesos hem tirat endavant dues qüestions relacionades amb habitatge social que val la pena subratllar. Primer va ser la creació del Fons d’Habitatge de Lloguer Social, dotat amb 735.000 euros, destinat a crear una borsa de fins a 40 habitatges per posar-los a disposició de famílies en situació de vulnerabilitat.
En segon terme, a finals de juliol, vam poder anunciar que l’Ajuntament havia aconseguit pactar amb diverses entitats financeres que cedissin 18 pisos per a lloguer social, per incloure’ls en aquest fons d’habitatge. Per això ho recordo ara, perquè va ser gairebé en plenes vacances, i potser no va tenir el ressò que la dificultat de l’esforç realitzat requeria.
Ha estat un procés bastant llarg, amb molta voluntat, per negociar i per pressionar amb els pocs mitjans legals de què disposem. La llei d’habitatge és la que és i els mitjans de què disposem es vehiculaven a través de la moció que vam aprovar, a principis de 2014, per sancionar els bancs i grans companyies que mantinguessin pisos buits per un període superior a dos anys. Hem portat la negociació amb tota la fermesa possible, i tot i així ens hem allargat durant gairebé dos anys, però volíem evitar fer-ne un circ, fer declaracions buides, que hauria significat més soroll però potser no un bon resultat com el que hem aconseguit.
Alguns es queden amb les grans xifres del que preveuen o estimen, en aquests moments de dificultat ens hem de fixar en les realitats, i aquests pisos són realitats. Sense fer creure que un dia per decret solucionarem la crisi i tot el problema de l’habitatge, podem mostrar que amb un treball seriós i constant també aconseguim resultats.