Soterrament de les línies elèctriques

Una de les nostres prioritats és l’espai públic, tenir cura i procurar un entorn urbà amable, habitable i sostenible. Tenim en projecció iniciatives de recorregut ampli com el ‘Cornellà Natura’, que ja vaig explicar mesos enrere. Però també seguim amb actuacions de millora en àmbits concrets que van sumant. És el cas del soterrament de les línies elèctriques al barri de Fontsanta-Fatjó en el límit amb Sant Joan Despí. És una obra que afectarà a diferents carrers del barri i que permetrà crear una infraestructura més segura i respectuosa amb el medi ambient, alhora que eliminarà l’impacte visual  de les torretes d’alta tensió.