Supressió de barreres gràcies al fons d'inversió local

Una preocupació d’aquest Ajuntament ha estat la supressió de tot tipus de barreres arquitectòniques i facilitar la màxima accessibilitat a les persones en dificultats de mobilitat; i per aquesta raó l’any passat es va fer una gran intervenció en la via pública que va comportar la creació de 141 noves rampes a les voreres a tot el terme Municipal.
Aquesta any, dins del marc dels projectes d’inversió local promoguts per l’Estat, es millorarà l’accessibilitat en diversos centres educatius de primària de la ciutat, en concret en els col·legis Sant Miquel, Abat Oliba, Anselm Clavé i Mediterrània. En aquests dos darrers les obres comporten d’instal·lació d’ascensors. En conjunt aquestes noves actuacions beneficiaran a uns 1.200 alumnes. Aquests projectes complementen al conjunt de obres encaminades a resoldre aquest problema de l’accessibilitat en els centre públics, que l'Ajuntament ha realitzat en els darrers anys.