Transparència i claredat en la gestió municipal

El passat ple municipal ha aprovat una moció que estableix tota una sèrie de mesures encaminades a millorar la transparència de l'acció del govern municipal. Es tracta d'un acord polític amb un valor important perquè tots els grups municipals l'han signat.
A més, plantegem la creació d'una comissió que segueixi el tema, on tothom hi podrà aportar coses. Que hi hagi control sobre la tasca de govern ja té mecanismes establerts legalment, però d'aquesta manera volem que aquest control sigui més transparent, més accessible, més entenedor per a la ciutadania: aquest és el sentit últim d'aquest acord. No ens incomoda, encara que sigui un esforç important, difondre la informació de manera més directa i clara. I així evitem jocs perillosos com fiscalitzar sempre de forma negativa, en base a inventar sospites i no dels fets.

Cal tenir en compte que, naturalment, fem un gran esforç en mesures que potser no acaben transcendint. L'altre dia, dirigint-me en metro a Barcelona, un senyor al qual no coneixa es va dirigir a mi, per comentar-me sobre el que havia llegit a un diari respecte de què som un dels municipis menys endeutats d'Espanya, i de manera molt franca em va explicar el que li semblava. Com ell, moltes altres persones m'han escrit al blog sobre el tema, i els vull agrair tant el seu interès com les felicitacions que he rebut.