Un nou parc d'horts urbans per a Cornellà

Fa menys de tres anys posàvem en marxa el primer parc d’horts urbans a la ciutat, ubicat al sector de Ribera-Serrallo, al costat del nou Estadi d’Atletisme i Rugbi del municipi. Una vella reivindicació d’alguns ciutadans i ciutadanes es convertia en realitat. En total són 77 horts els que configuren aquest complex, del qual se'n beneficien particulars i també Entitats.
Em vaig comprometre a que no seria l’únic que tindria la ciutat, però calien dues coses, trobar el lloc idoni i sobretot trobar el seu millor finançament per les arques municipals. No era un dels projectes prioritaris, perquè encara que havia veus que ho demanaven, hi havia altres actuacions que el precedien.
El lloc el vàrem localitzar, just a les confluències de la carretera de l’Hospitalet, el Parc de Can Mercader i la Ronda de Dalt, un solar que s’ha degradat perquè serveix d'abocador per a alguns ciutadans i ciutadanes.
Disposem del lloc, del projecte, però mancava el seu finançament, doncs el seu cost era important, prop dels 700.000 Euros. I el Fons Estatal d’aquest any ens ha permès poder-ho fer realitat, i a més comportarà la creació o manteniment d'uns 12 llocs de treball directes amb una dedicació més enllà de les 2160 jornades.
Amb la seva construcció, a més, es recuperà un espai natural en què unes 51 famílies més de la ciutat podran disposar d’un petit hort urbà per gaudir amb la plantació de tomaqueres, patates, mongetes... per ús personal de la família. Una ampliació de l’oferta de lleure que serà a prop dels barris d’Almeda i de Sant Ildefons.
Tot suma, i els compromisos els fem realitat, pas a pas...