Aurora Mendo Sánchez

Grup municipal del PSC
Aurora Mendo.png
Plasencia (Càceres), 26 de maig de 1956
 

Currículum / biografia:

  • Estudis finalitzats de batxillerat.
  • Formació de monitora de lleure i menjador escolar. Ha treballat més de 20 anys com a coordinadora  dels menjadors de l’escola Jacint Verdaguer i de l’escola  Montserrat (1990-2010).
  • Regidora dels districtes V-VI de Sant Idelfons durant els mandats 1999-2007 i del districte IV La Gavarra-Lindavista durant els mandats 2007-2015.
  • Ve a Catalunya l’any 1970 i concretament a Cornellà l’any 1975. Molt vinculada al moviment de les AMPAS dels anys 80, vicepresidenta de l'AMPA del CEIP Verdaguer i responsable de l’organització de les activitats extraescolars (1982-1992) i posteriorment membre de la FAPAC i responsable de primària de Cornellà durant els anys 1984-1990. Membre del Consell de la Dona de Cornellà des del 1997 fins a l’actualitat. 

 

Responsabilitat a l'Ajuntament de Cornellà