Dedicació i retribucions dels membres del consistori

 

DEDICACIÓ
RETRIBUCIONS
Antonio Balmón Arévalo Exclusiva 71.604,00€ anuals
Emília Briones Matamales Exclusiva 59.635,00€ anuals
Antonio Martínez Flor Exclusiva 66.514,00€ anuals
Rocío García Pérez - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Sergio Fernández Mesa Exclusiva 59.635,00€ anuals
Aurora Mendo Sánchez Parcial 10.349,00€ anuals
Ot García Ruiz Exclusiva 54.358,00€ anuals
Lídia Gómez Pla Exclusiva 54.358,00€ anuals
Joana Piñero Romera Exclusiva 59.635,00€ anuals
Enrique Vanacloy Valiente Parcial 16.937,00€ anuals
Mercedes Fernández García Parcial 10.349,00€ anuals
Manel Clavijo Losada Parcial 16.937,00€ anuals
Nelia Martínez Gallardo Parcial 16.937,00€ anuals
Carlos Domínguez Rodríguez Parcial 10.349,00€ anuals
Raquel Albiol i Gilabert Exclusiva 38.361,00€ anuals
Maria Teresa Vidal Llargués - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Carles Alemany Lluís - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Estrella Corominas Molleja - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Daniel Martínez Rodríguez Exclusiva 51.148,00€ anuals
Ismael Ciurana Sánchez - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Pedro Millán Rodríguez - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
María Carmen López Álvarez - 369,00€ per assistència a ple i 185,00€ per assistència a Comissions Informatives
Elisabeth García Petit Parcial 18.819,00€ anuals
Claudio Carmona Vargas Exclusiva 59.635,00€ anuals
Sergio Gómez Márquez Exclusiva 54.358,00€ anuals

 

Font: https://governobert.cornella.cat/corporacio-municipal