Pedro Millán Rodríguez

Regidor no adscrit
Pedro Millán.png
Barcelona, 1973
 

Currículum / biografia:

  • Llicenciat en Ciències Químiques (UAB).
  • Màster en formació del professorat especialitat física i química (UB).
  • 10 anys en lloc de responsabilitat tècnica, comercial i marketing en la indústria química.
  • 10 anys com a empreari en empresa importadora per al sector farmacèutic.
  • Nascut l'any 1973 a Barcelona i veí de Sant Joan Despí.
  • L'any 1999 es trasllada a viure a Cornellà al barri Centre.
  • Des de 2015 milita a Ciutadans, involucrant-se de forma activa en la política municipal.
  • Secretari tresorer de l'Agrupació de Cornellà des de 2017 fins a juny de 2019.

 

Responsabilitat a l'Ajuntament de Cornellà