Estructura de l'Ajuntament

Organització política i tècnica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per àrees.

Responsable política: Emília Briones Matamales

iconfinder-tick_green_1398912.png GABINET TÈCNIC DE L'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas

iconfinder-tick_green_1398912.png GABINET INSTITUCIONAL D'ALCALDIA: Responsable tècnica: Josefina Pla Sabaté

iconfinder-tick_green_1398912.png GABINET D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnica: Dolors Leyva Grasa

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS. Responsable tècnica: Virgínia Vallvé Càdiz

iconfinder-tick_green_1398912.png GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, àrea adscrita a Presidència. Responsable polític: Manel Clavijo Losada

Responsable polític: Antonio Martínez Flor

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES I ADMINISTRACIÓ ESPAI PÚBLIC. Responsable tècnica: Carme Costafreda Roda

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE MANTENIMENT I SERVEIS. Responsable tècnica: Anna Barbosa Pérez

iconfinder-tick_green_1398912.png UNITAT DE PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC. Responsable tècnica: Emma Muñoz

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnic: Carlos González

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA JURÍDIC-ADMINISTRATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Ana Gayoso Díaz

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE PATRIMONI. Responsable tècnic: Antonio Amenós Alamo

Responsable polític: Sergio Fernández Mesa

iconfinder-tick_green_1398912.png SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera

iconfinder-tick_green_1398912.png INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón

iconfinder-tick_green_1398912.png TRESORERIA. Tresorera: Fuencisla Bolea Capistrós

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ EXECUTIVA DE SERVEIS CENTRALS. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Responsable tècnic: Òscar Toledano López

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnica: Cristina Muñoz Gardeñas

iconfinder-tick_green_1398912.png OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Responsable tècnica: Roser Urban López

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Charo Campos Felguera 

iconfinder-tick_green_1398912.png UNITAT DE TRANSPARÈNCIA. Responsable tècnica: Maria Jesús Olmedo Bulnes

 

Responsable política: Joana Piñero Romera

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnic: Enric Térmens López

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT. Responsable tècnica: Adela García Trillo

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE CONSUM. Responsable tècnic: Enric Térmens López

iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García

Responsable polític: Claudio Carmona Vargas

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT. Responsable tècnic: David Calabuig

 

POLÍTIQUES COMUNITÀRIES, àrea adscrita a Polítiques Mediambientals i Comunitàries. Responsable polític: Sergio Gómez Márquez

iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Javier Rubio Bretones

  iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. Responsable tècnica: María José Ramos Ibor

  Responsable polític: Ot García Ruiz

  iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany

  iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

  iconfinder-tick_green_1398912.png PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero

   

    Responsable política: Lídia Gómez Pla

    iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba

    iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE JOVENTUT. Responsable tècnica: María José Ramos Ibor

    iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnica: Sonia Broto Pérez

    iconfinder-tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez

    Responsable política: Nélia Martínez Gallardo

    iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola

    Responsable polític: Enrique Vanacloy Valiente

    iconfinder_tick_green_1398912.png ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Abel Rojo Pita

    Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez

    Arxius Adjunts