Junta de portaveus

La Junta de portaveus és un òrgan format pels portaveus dels diferents grups polítics municipals representats al ple i que presideix l'alcalde. Es reuneix ordinàriament, amb funcions de consulta, abans de cada sessió plenària.


Composició

President Antonio Balmón Arévalo (alcalde)

Vocals

Emilia Briones Matamales (PSC)

Raquel Albiol Gilabert (ERC)

Daniel Martínez Rodríguez (C’s)

Elisabeth García Petit (Podemos)

Claudio Carmona (En Comú-Movem Cornellà)