Sessió celebrada el dia 15 de juny de 2019

Caràcter de la sessió: Constitució nou Consistori

Sessió núm: 7

 Acta de la sessió

 CRÒNICA INFORMATIVA