Sessió celebrada el dia 25 de abril de 2019

Caràcter de la sesión: Ordinària

Sessió núm: 5

 Acta de la sessió

 CRÓNICA INFORMATIVA

 Ordre del dia