Sessió celebrada el dia 31 de gener de 2019

Caràcter de la sessió: Ordinària

Sessió núm: 1

 Acta de la sessió

 CRÓNICA INFORMATIVA

 Ordre del dia