Sessió del dia 24 de juliol de 2019

Caràcter de la sessió: Ordinària

Sessió núm: 9

 Ordre del dia