Convocatòries d'interinatge 2020

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ENGINYER/A INDUSTRIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30/09/2020 al 08/10/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: EIOP2006.

Relació de persones admeses

Data de la prova: 18/11/2020 a les 10:00 hores.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l’Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat)

Les persones aspirants hauran de portar:

Resultats de les proves i mèrits

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30/09/2020 al 09/10/2020 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ATOP2007

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A  MIG DE TREBALL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30/09/2020 al 14/10/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TOOP2014

Relació de persones admeses

Data de la prova: 19/11/2020 a les 10:00 hores.

Lloc: Fira de Cornellà (C. Tirso de Molina 34 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Les persones aspirants hauran de portar:

Relació definitiva de persones admeses

Resultats de la prova

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A AUXILIAR DE SISTEMES INFORMÀTICS

Codi de la Convocatòria: AIOP2015

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 06/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

 

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A MIG D’INFORMÀTICA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Codi de la Convocatòria: TIOP2016

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 06/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)