Oficial de 1a pintor/a

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'OFICIAL DE 1a PINTOR/A

Codi de la Convocatòria: OPOP2019

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 21/12/2020 al 05/01/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

 

Relació de persones admeses

Data de la prova: 24/02/2021 a les 10:00 hores.

Lloc: Departament d'Espai Públic (C/ Energia, 97 - 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de la prova

Calendari d'entrevistes

Data: 09/03/2021

Lloc: Sala de Reunions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l’Església s/núm. - 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Puntuacions de l'entrevista

Resultats de la prova de català

Puntuacions dels mèrits

Ordre de preferència - Oficial 1a pintor