Oficial de 1a pintor/a

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'OFICIAL DE 1a PINTOR/A

Codi de la Convocatòria: OPOP2019

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 21/12/2020 al 05/01/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)