Tècnic/a d'informàtica d'administració electrònica

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A MIG D’INFORMÀTICA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Codi de la Convocatòria: TIOP2016

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 06/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Relació de persones admeses

Data de la prova: 25/01/2021 a les 10:00 hores.

Lloc: Sala de Plens Ajuntament de Cornellà (Plaça de l’Església s/núm. - 08940 Cornellà de Llobregat)

Les persones aspirants hauran de portar:

Resultats de la prova i mèrits

Calendari d'entrevistes

ATENCIÓ! Modificació del dia de la prova 

Lloc: Sala 1 de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l’Església s/núm. - 08940 Cornellà de Llobregat)

Dia: 17/02/2021

Les persones aspirants hauran de portar:

Resultats de les entrevistes