Tècnic/a d'informàtica d'administració electrònica

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A MIG D’INFORMÀTICA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Codi de la Convocatòria: TIOP2016

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 06/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)