Mestre/a en l'especialitat d'educació especial

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de MESTRE/A EN L'ESPECIALITAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Codi de la Convocatòria: MEOP2131

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 28/09/2021 al 07/10/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Relació de persones admeses

Relació de persones admeses definitiva

 

Data de la prova: 11/11/2021 a les 10:30 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. Garcia - Nieto (C/ Mossèn Andreu, 19 - 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de la primera prova

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència