Professor/a per a l'Escola Municipal de Música

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PROFESSOR/A PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/04/2021 al 27/04/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: MUOP2122.

AVÍS IMPORTANT!

Degut al mal funcionament de la Seu electrònica durant el dia 27 d’abril de 2021, s’obre un nou període de presentació de sol·licituds durant el dia 6 de maig de 2021.

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 12/07/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av de la Línia Elèctrica, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de la prova

 

Calendari d'entrevistes

Data: 19/07/2021

Lloc: Escola Municipal de Música Roser Cabanas (Centre Cultural Joan N. García-Nieto. C/ Mossèn Andreu, 19 – 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de les entrevistes

 

Fase de concurs: presentació de mèrits del 21 al 30 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Resultats de la valoració inicial de mèrits (rectificació)

Revisió de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència i d'especialitats 2021