Tècnic/a auxiliar de serveis esportius

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A AUXILIAR DE SERVEIS ESPORTIUS

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/04/2021 al 27/04/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ESOP2123.