Tècnic/a auxiliar de serveis esportius

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A AUXILIAR DE SERVEIS ESPORTIUS

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/04/2021 al 27/04/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ESOP2123.

Relació de persones admeses

 

Data del primer exercici: 14/10/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av de la Línia Elèctrica, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats prova de català

Resultats del primer exercici

 

Fase de concurs: presentació de mèrits del 15/10/2021 al 24/10/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Resultat de la valoració de mèrits

 

Data del segon exercici: 05/11/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l’Església s/n - 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats del segon exercici

 

Ordre de preferència