Convocatòries d'interinatge 2022

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'EDUCADOR/A SOCIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/01/2022 al 23/01/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ESOP2238.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 21/02/2022 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Avda. Línia Elèctrica, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la primera prova

Resultats de la segona prova

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la 2a prova i de la revisió de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència

El dia de la prova, les persones aspirants han de portar:

Informació COVID-19

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TREBALLADOR/A SOCIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/01/2022 al 23/01/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TSOP2239.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 25/02/2022 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av Línia Elèctrica, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats primera prova

Resultats de la segona prova

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la 2a prova i de la revisió de la valoració de mèrits

Ordre de preferència

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PROFESSOR/A PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 29/03/2022 a l'11/04/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Codi de la Convocatòria: PMOP2240.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 31/05/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto – Sala M. Rosa Casanovas (c. Mossèn Andreu 13-19 - 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de la prova teòrica

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats revisió de la valoració de mèrits

Ordre de preferència

 

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A MIG D'INSERCIÓ, FORMACIÓ I EMPRESA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 19/07/2022 al 01/08/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TTOP2241.

 

NOVETAT

 

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ENGINYER/A INDUSTRIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 28/07/2022 al 06/08/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: EIOP2242.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 05/09/2022 a les 09:00 hores

Lloc: 4ª planta de l’edifici de Can Mercader (Parc de Can Mercader - Carretera de l'Hospitalet s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de la prova, entrevista i valoració de mèrits

 Ordre de preferència