Professor/a per a l'Escola Municipal de Música

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PROFESSOR/A PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 29/03/2022 a l'11/04/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Codi de la Convocatòria: PMOP2240.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 31/05/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto – Sala M. Rosa Casanovas (c. Mossèn Andreu 13-19 - 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de la prova teòrica

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats revisió de la valoració de mèrits

Ordre de preferència