Convocatòries d'interinatge 2022

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'EDUCADOR/A SOCIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/01/2022 al 23/01/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ESOP2238.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 21/02/2022 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Avda. Línia Elèctrica, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la primera prova

Resultats de la segona prova

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la 2a prova i de la revisió de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència

El dia de la prova, les persones aspirants han de portar:

Informació COVID-19

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TREBALLADOR/A SOCIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/01/2022 al 23/01/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TSOP2239.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 25/02/2022 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av Línia Elèctrica, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats primera prova

Resultats de la segona prova

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la 2a prova i de la revisió de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PROFESSOR/A PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 29/03/2022 a l'11/04/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Codi de la Convocatòria: PMOP2240.

 

Relació de persones admeses

Data de la prova: 31/05/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto – Sala M. Rosa Casanovas (c. Mossèn Andreu 13-19 - 08940 Cornellà de Llobregat)

El dia de la prova, les persones aspirants han de portar:

  • DNI
  • Bolígraf
  • Es recomana l’ús de la mascareta