Tècnic/a auxiliar de sistemes informàtics

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A AUXILIAR DE SISTEMES INFORMÀTICS

Codi de la Convocatòria: AIOP2346

  • Bases
  • Instància
  • Període de presentació d’instàncies: del 10/01/2023 al 23/01/2023 (ambdós inclosos).

 La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Data de la prova: 16/03/2023 a les 09:30 hores

Lloc: Cúpula Edifici Can Mercader (Ctra de l’Hospitalet s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Data de les proves:16/03/2023

  • Prova de llengua catalana: 09:30 hores (només les persones que no han acreditat el nivell C1)
  • Prova de coneixements pràctics: 12:00 hores.

Lloc: Cúpula Edifici Can Mercader (Ctra de l’Hospitalet s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)