Oferta Pública d’Estabilització 2022

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà ha aprovat en sessió ordinària 25 de maig de 2022 l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de maig de 2022.