Oferta Pública d’Estabilització 2022

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà ha aprovat en sessió ordinària 25 de maig de 2022 l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de maig de 2022.

 

El Ple de l'Ajuntamento de Cornellà ha aprovat en sessió ordinària el 20 de juliol de 2022 la modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

El Ple de l'Ajuntament de Cornellà ha aprovat en sessió ordinària el 30 de novembre de 2022 la correcció d'errors materials en la Modificació de l'Oferta Pública d'Estabilització.


El Ple Municipal de data 26 d'octubre ha aprovat les Bases Generals que han de regir els processos de selecció de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

El Ple Municipal de data 30 de novembre ha aprobado la modificación de les Bases Generales que han de regir els processos de selecció de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.