ADMINISTRATIU/VA OPECOF21

CODIS PLACES CONVOCADES
1.3.1/ 1.3.7/ 1.3.10/ 1.3.11/ 1.3.13/ 1.3.20/ 1.3.24/ 1.3.25/ 1.3.27/ 1.3.30/ 1.3.32/ 1.3.35/ 1.3.39/ 1.3.42/ 1.3.46/ 1.3.50/ 1.3.64/ 1.3.79/ 1.3.86/ 1.3.89/ 1.3.104/ 1.3.110/ 1.3.111/ 1.3.143/ 1.3.115

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala d’Administració General, sotsescala Administrativa de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 DADES ACTUALITZADES (10.10.2023)

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria OPECOF21 Administratiu/va

ATENCIÓ: NOVA DATA I LLOC DE LA PROVA: ACTUALITZACIÓ 18.10.2023

NOVA DATA I LLOC DE LA PROVA: Dissabte 02 de març de 2024 a les 08:30 h. a la Fira de Cornellà (C/ Tirso de Molina, 34 Cornellà de Llobregat)

Data anterior anul·lada: 22 de febrer de 2024 a les 08:30 h. al Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av. Línia Elèctrica,1)

Els dies i horaris de les proves de català i castellà es mantenen iguals:

  • Només per aquelles persones que no han acreditat el  nivell de castellà (relacionades al decret). Data de la prova de llengua espanyola: 21 de febrer de 2024 a les 09:30 h a la Sala de consultes del Castell de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n)
  • Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret). Data de la prova de català: 21 de febrer de 2024 a la 12:00 h al Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n. Edifici Roger de Llúria)