ARQUITECTE/A OPECF05

CODIS PLACES CONVOCADES
1.1.18/1.1.20

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Superior, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 2  al 15 de maig de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

AVÍS: Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret).

Data de la prova de català: 8 de juny de 2023 a la 12:00 h. al Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat).

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (18.07.2023)