TÈCNIC/A DE PUBLICITAT OPECL39

CODIS PLACES CONVOCADES
4.3.4

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Auxiliar, subgrup C1 de la plantilla de personal laboral de l’Institut Municipal de Radiodifusió de l’Ajuntament de Cornellà

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius 

AVÍS Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 17 al 28 d’abril de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (20.06.2023)