TREBALL SOCIAL OPECOL02

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.22/ 2.2.23

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria

DATA I LLOC DE LA PROVA: 5 de maig de 2023, a les 9.30h, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto (carrer Mossèn Andreu,13)

! Resultats de les proves

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 7 al 21 de juny de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Resultats finals de la convocatòria (04.07.2023)

 

NOTA: Amb data 12/12/2023 s'ha aprovat la integració de la borsa corresponent a aquesta convocatòria i de la convocatòria Treballador/a Social TSOP2239.

! Integració borses Ordre preferència Treballador/a Social – Treballador/a Social OPECOL02