He decidit tancar el meu negoci. Ho puc comunicar a l’Ajuntament?

Si has decidit tancar i vols comunicar el cessament de la teva activitat, hauràs de presentar una instància i adjuntar-la amb la següent documentació: fotocòpies del DNI del titular i del CIF de l’empresa, i fer constar la causa de la baixa a l’hora de complimentar el formulari. Si el negoci ha canviat de representant des de la presentació de l’expedient de sol·licitud de l’activitat, també caldrà presentar una fotocòpia del seu DNI i de l’escriptura de poder.

Tot plegat ho podràs lliurar presencialment al Registre General d’Entrada de l'Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament a través d’aquest link: https://seuelectronica.cornella.cat