Necessito un gual per al meu negoci. On el puc sol·licitar?

Per demanar un gual s’ha de ser propietari/a o llogater/a d’un local o nau industrial que compleixi les característiques que recullen l’ordenança i presentar instància genèrica a l’Ajuntament amb la documentació requerida.

Trobaràs tots els detalls en el següent enllaç: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=08034