Tinc un bar/restaurant i vull posar tendals, marquesines o estufes a la meva terrassa. Com ho haig de fer?

Si tens un bar o restaurant i ja disposes del permís d’ocupació de la via pública per posar taules i cadires a la teva terrassa, potser ara vols garantir la comoditat dels teus clients amb un tendal, marquesina o estufa. Per poder instal·lar aquests elements, ho has de sol·licitar també a l’Ajuntament.

Has d’emplenar una instància, a més de presentar la següent documentació: fotocòpia del DNI del titular, còpia de l'assegurança de responsabilitat civil, memòria descriptiva de l'objecte –pots adjuntar fotografies, certificat de l'instal·lador o subministrador, si calgués fer obres per a la instal·lació també hauries de presentar un certificat tècnic d’autorització, un plànol d'emplaçament, i l’autoliquidació de la taxa.

Pots trobar més informació o descarregar-te la sol·licitud a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26013