Tinc una empresa i busco treballadors/res. L’Ajuntament ofereix algun tipus d’ajuda per a contractar-los?

L’Ajuntament impulsa el projecte Ocupa’m 6+6 que garanteix el pagament del salari de la persona o de les persones contractades durant els primers sis mesos de contractació, amb el compromís de l’empresa que el mantingui contractat o contractatda, com a mínim durant sis mesos més. Es requereix que siguin persones de Cornellà que estiguin a l'atur. Se subvenciona el salari brut, incloent pagues extraordinàries i les quotes corresponents a la Seguretat Social que siguin a càrrec de l’empresa.

Per accedir a la subvenció, s’ha de presentar una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà. Es pot demanar més informació sobre aquests ajuts a l’Agent d’Ocupació Local i Desenvolupament (AODL), al telèfon 93 474 33 99 - extensió 1001.