Vull donar de baixa la meva parada ambulant. Què haig de fer?

Si tens atorgada una parada en qualsevol dels quatre mercats ambulants de Cornellà (dimarts, a l’exterior del mercat municipal Centre; dijous, a l’exterior dels mercats municipals Sant Ildefons i Gavarra; i dissabte, el mercat del col·leccionista a l’exterior del mercat municipal Sant Ildefons) i la vols donar de baixa, hauràs de fer constar la causa del tancament del teu punt de venda ambulant a l’Ajuntament a través d’una instància. Aquesta haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI del titular i del CIF de l’empresa.

Podràs descarregar-te aquesta instància a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=23002