Mesures per fer front a la sequera

SEQUERA_1100x700px.pngDecret de sequera

L'1 de febrer de 2024 el Govern de la Generalitat ha aprovat declarar la situació d'emergència per sequera (fase 1) a més de 200 municipis de Catalunya, entre els quals es troba Cornellà de Llobregat.

L'Agència Catalana de l'Aigua estableix les diverses restriccions i mesures d'estalvi que cal prendre per part de tothom, particulars, empreses i administracions per fer front a aquesta situació. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent  activitats econòmiques i comercials).

El Visor de la Sequera (estat actual)

Últimes novetats sobre la sequera

Pòster amb les restriccions d'aigua per usos urbans en municipis en estat d'emergència (fase 1)

10 consells d'estalvi d'aigua a casa

 

Mesures dels serveis municipals

La decisió comporta restriccions en els usos de l'aigua en els municipis afectats. L'Ajuntament de Cornellà ha de prendre un conjunt de mesures per complir amb aquestes restriccions i reduir el consum d'aigua de forma excepcional, tot mantenint alhora en condicions adients els serveis municipals bàsics.

20230531-sequera parc Rosa Sensat-9778.jpgLes principals mesures que adopta l'Ajuntament pel que fa als seus propis serveis són:

 • Suprimir el reg per aspersió/difusió de gespes en parcs i places. Mantenir el reg per goteig i el reg de l’arbrat amb les quantitats mínimes per garantir la seva supervivència.
 • Supressió temporal de la neteja dels carrers i parets amb aigua llevat que sigui per raons sanitàries.
 • Netejar exteriorment els contenidors i el seu entorn utilitzant menys aigua: amb cubells i raspalls.
 • Suprimir el reg dels camps de gespa artificial de futbol.
 • Mantenir el reg de la gespa natural del camp de llançament donat que s’hi fan competicions federades.
 • Tancament de la font ornamental de la plaça de l’Església.
 • Aprofitar l’aigua de les piscines no cobertes per a possibles necessitats.
 • Es fa un control estricte del consum a tots els equipaments municipals i a totes les activitats de reg.

Informació sobre mesures per reduir el consum d'aigua als equipaments esportius de Procornellà

 

poster-emergencia-I-regulats.pngMesures per a particulars i empreses

L'Agència Catalana de l'Aigua també ha establert restriccions específiques per a les llars (que afecten principalment les cases unifamiliars) i les empreses. Aquestes mesures es concreten en restriccions que us poden afectar pel que fa a la neteja de jardins, vehicles, d'aparadors i finestres, o piscines, ja siguin públiques, privades o comunitàries. Per exemple:

Pel que fa al reg:

 • Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable.

Pel que fa a vehicles i aparadors:

 • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Pels que fa a les piscines:

 • Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de certes piscines inscrites al cens d'equipaments esportius o que s'utilitzen tot l'any per a la pràctica esportiva federada.

 

L'Ajuntament demana la corresponsabilitat de la ciutadania per contribuir a minimitzar el consum d'aigua mentre duri la situació de sequera.