Gestió de denúncies, queixes i consultes

031111=Fulls_de_relamacions 04.jpgEl departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cornellà gestiona les queixes i denúncies dels ciutadans relacionades amb les competències municipals, com són, per exemple, les condicions higienicosanitàries dels establiments d’ús públic (piscines, establiments de pírcing i tatuatge, nuclis zoològics, sector minorista d’alimentació...), plagues urbanes i animals peridomèstics a la via pública o espais públics.

En el cas de denúncies cal lliurar la instància directament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

És molt important definir clarament el fet denunciat i les dades de contacte del denunciant, per tal d’informar-lo de les accions que s’estan realitzant derivades de la seva reclamació. Ens podeu fer arribar les vostres consultes o dubtes al departament de Salut Pública:

Adreça: Av de Sant Ildefons, s/núm. (Mercat Sant Ildefons, 1a Planta)
Telèfon: 93 376 14 99
Fax: 93 471 24 41
E-mail: informacio@aj-cornella.cat