Salut pública

El departament de Salut Pública té com a principal objectiu vetllar per la salut de les persones que viuen a la ciutat, amb activitats de promoció de la salut que facilitin l’adopció d’actituds i conductes sense risc per a la salut i de protecció de la salut que facin del lloc on viuen un entorn saludable.