Educació

Matrícula Viva

La sol·licitud de plaça escolar per al curs 2023-2024 inaugura enguany un nou procediment mitjançant l’aplicatiu informàtic que s’impulsa des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest aplicatiu el poden utilitzar aquelles famílies que volen sol·licitar una plaça escolar al municipi (matrícula viva) o bé un canvi de centre en qualsevol moment del curs escolar.

La utilització d’aquest aplicatiu no garanteix la disponibilitat de places al centre seleccionat, i serà la Comissió de Garanties d’Admissió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya qui resoldrà l’estimació de les sol·licituds, i l’assignació definitiva, si escau, d’entre les opcions expressades, o d’ofici.

L’enllaç a l’aplicatiu és:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/admissio-centre-fora-proces-preinscripcio?moda=2