Educació

Publicades les llistes d'alumnat admès a les escoles bressol de Cornellà per al curs 2023-2024

El Període de matrícula serà del 19 al 23 de juny

Ja estan publicades les llistes definitives de nens i nenes admesos a les escoles bressol de la ciutat per al proper curs 2023- 2024 i entre el 19 i el 23 de juny s'obrirà el períde de matriculació.


Porcediment de Matrícula

Període de presentació de sol·licituds de matriculació per al curs 2023-2024: del 19 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos.

- ONLINE

Les famílies que optin per fer la matriculació online hauran de seguir el mateix procediment que per a la preinscripció online. Quan s'obri el període de matriculació tornarà a estar operatiu el tràmit específic “Preinscripció Escoles d'Educació Infantil 0-3 anys” a través de la Seu Electrònica:  https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=31001

Les famílies hauran de lliurar la documentació requerida com a màxim el dia 21 de juny. Si en el moment de fer la matrícula el dept. d’Educació no ha rebut la documentació s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça.

- PRESENCIAL

Les famílies dels infants que optin per la matrícula presencial hauran de formalitzar la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació requerida, ja que en el cas de no fer-ho s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça.

Tota la documentació i els impresos per realitzar la matrícula estaran penjats al web de l'Ajuntament de Cornellà a través del tràmit especificat.

! Cal demanar CITA PREVIA a través de la pàgina: https://citaprevia.cornella.cat

* Recordeu que també podeu demanar, en el cas que us correspongui, la tarifació social d'aquest servei. 

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat posa a disposició de les famílies de la ciutat vuit escoles bressol municipals, per acollir i educar els seus fills i filles entre els 0 i els 3 anys, abans de l'escolarització obligatòria als centres d'educació infantil i primària. Aquest serveis s'adrecen, preferentment a les famílies treballadores de la ciutat, i depenen del departament d'Educació de l'Ajuntament.