Educació

APROPA

La fira Apropa 2021

APROPA (Accions per al reciclatge i l'orientació professional i acadèmica) és un punt de trobada anual per donar a conèixer les diferents possibilitats formatives existents a la ciutat.

 

apropa_imatge.jpgDes de l'any 2015, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través del seu Departament d'Educació i en estreta col·laboració amb els instituts de secundària, centres educatius que ofereixen ensenyaments per a la població adulta o d’idiomes, fundacions dedicades a la formació de segona oportunitat, organitzacions dedicades a la formació ocupacional, etc. es reuneixen amb una idea clau com a rerefons: un moment especialment important en la trajectòria educativa i personal de qualsevol jove és aquell en el qual, finalitzant la seva escolarització obligatòria, ha de prendre decisions respecte al camí que desitja continuar per a continuar formant-se i orientar la seva trajectòria personal, acadèmica i professional.

Per aquest motiu, enguany la Fira es desenvolupa en format online però amb un objectiu plenament vigent com és el donar a conèixer de manera integral i unificada les diferents iniciatives i recursos formatius que el territori ofereix especialment dirigits a la població més jove i que es troba en un moment de definició del seu futur a mitjà i llarg termini.

Esperem que aquest espai virtual de difusió us sigui d’utilitat i us ofereixi els elements necessaris per a que la vostra elecció pel que fa a la tria de quin camí continuar de cara a un futur ben proper sigui el més ajustada a les vostres necessitats i interessos.

Centre de Formació d'Adults de Cornellà

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals, sigui per obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Centre d'Informació i Recursos per a les Dones

El CIRD és l’espai d’acollida, informació, orientació, assessorament i suport a les dones del municipi en qualsevol aspecte que les ajudi a exercir els seus drets com a dones. Disposa de diversos programes específics per a motivar les noies cap als estudis tecnològics.

Departament de Joventut

Tenim a la teva disposició serveis com el Trailer o els ROJ (Referents d'Ocupació Juvenil) per orientar-te a l'hora de triar estudis i les primeres opcions professionals.

Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen ensenyaments de llengües estrangeres. També gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.

Fundació El Llindar

Som una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores, amb recorreguts formatius personalitzats, en escenaris reals de treball. Acompanyen la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir en millors condicions al mercat laboral.

Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents

És una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la divulgació i l'estudi de problemàtiques relacionades amb els col·lectius de persones amb necessitats d'assistència per poder realitzar les activitats de la vida diària. Està acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartir formació ocupacional i per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

Institut Esteve Terradas

Imparteix ESO, Batxillerat, Programes de Formació i Inserció i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Amb 45 anys d’experiència, una de les seves grans finalitats és fer que els/les alumnes assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus en la societat al llarg de la vida. Destaca per la seva gran experiència en l’àmbit de la formació professional

Institut Francesc Macià

Imparteix ESO i Batxillerat. Fundat al 1966, la tradició i l’estil del centre és formar els alumnes amb exigència i respecte, oferint-los els millors recursos a l'abast per a la seva preparació, tant acadèmica com humana. Centre pluridisciplinari, l’estudi de les ciències i les lletres en regeix el funcionament, malgrat els canvis socials i els diversos plans d’estudi.

Institut Joan Miró

Imparteix ESO i Batxillerat. Amb una experiència de més de 30 anys, l’objectiu més important de l’Institut Joan Miró és que tot el seu alumnat surti del centre amb una sòlida preparació acadèmica i humana.

Institut Maria Aurèlia Capmany

Imparteix ESO i Batxillerat, incloent la modalitat de Batxillerat Artístic. Amb una trajectòria de més de 25 anys, fonamenta la seva línia pedagògica en la formació integral dels i de les joves per a què esdevinguin ciutadans capaços de viure en una societat canviant, que exigeix habilitats socials, coneixements, sentit crític i valors que possibilitin la convivència.

Institut Miquel Martí i Pol

Imparteix ESO, Batxillerat, i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Treballa en l’educació del jovent de Cornellà i de la comarca del Baix Llobregat i destaca per la seva gran experiència en l’àmbit de la formació professional a través dels cicles formatius de les famílies d’electricitat i electrònica, fusta i moble, sanitat i seguretat i medi ambient.

Departament d'Educació

Té com a objectiu bàsic impulsar polítiques que contribueixin a la millora de l'educació dins del municipi. Entre d’altres, ofereix el Servei d’Atenció i Orientació Educativa que té com a objectiu informar, assessorar i orientar els ciutadans de totes les edats en relació a possibles itineraris formatius a seguir.