Educació

Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents

És una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la divulgació i l'estudi de problemàtiques relacionades amb els col·lectius de persones amb necessitats d'assistència per poder realitzar les activitats de la vida diària. Està acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartir formació ocupacional i per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.