Esports

Vull fer esport!

Vine a fer Esport Salut

Conjunt d’activitats gratuïtes, sense inscripció i dinamitzades que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Cornellà als parcs i places de la ciutat.

Llegir mes sobre Vine a fer Esport Salut

Activitats aquàtiques

Programa que té com a finalitat l'obertura del medi aquàtic a la ciutadania de Cornellà com a aportació a la millora de la salut, qualitat de vida, mitjà educatiu, etc.

Llegir mes sobre Activitats aquàtiques

Esport escolar

Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar, potenciant l'esport educatiu i en valors, de forma coordinada amb els docents, les AMPA i les entitats.

Llegir mes sobre Esport escolar

Esportista amb capacitats diferents

Programa que té com a finalitat facilitar la integració dels discapacitats en l'oferta esportiva a través d'actuacions dirigides al col·lectiu i de sensibilització a la resta de la societat i als agents esportius.

Llegir mes sobre Esportista amb capacitats diferents

Esport i persones grans

Facilitar la participació en projectes i activitats físiques adaptades a les seves necessitats per adquirir uns hàbits saludables que facilitin una millor qualitat de vida.

Llegir mes sobre Esport i persones grans

Esport per a joves

Donar alternatives esportives a l'oci que actualment tenen tots els/les joves i aconseguir que l’activitat física i l’esport sigui una eina per adquirir uns hàbits saludables duradors en el temps.

Llegir mes sobre Esport per a joves

Formació esportiva

Accions formatives amb la voluntat de millorar els coneixements dels diferents agents intervinents en l’esport: esportistes, pares, mares, entrenadors, dinamitzadors, membres de juntes directives, etc.

Llegir mes sobre Formació esportiva

Valors a l'esport

Accés al Codi Ètic dels esports de Cornellà i protocols, eines i documentació complementària sobre aquest tema.

Llegir mes sobre Valors a l'esport